Nominasjonsmøter 2021

Nominasjonsmøtene ble holdt i januar 2021.

Les mer om nominasjonen og de valgte kandidatene her:

Program 

10:30 Digital innsjekk åpner
11:00 Velkommen
11:05 Konstituering
11:20 Presentasjon av nominasjonskomiteens innstilling
11:40 Nominasjonsdebatt
12:30 Lunsj
13:15 Nominasjonsdebatt fortsetter
13:45 Valg
14:25 Avslutning
14:30 Møtet heves