Valg på årsmøtet 2022

Valgkomiteen ga sin innstilling 22. januar. Hele innstillingen kan lastes ned her.

På valg i 2022

Følgende tillitsvalgte står på valg: 

Fylkesstyret

*Fra 2022 vil rollen 2. nestleder ikke eksistere. Det vil samtidig bli opprettet ny rolle som AU-medlem. 

Nettverk

Fra 2022 vil alle fylkeslagets utvalg bli omgjort til nettverk. Årsmøtet skal velge leder og nestleder i følgende nettverk:

Andre tillitsvalgte

Årsmøtet velger også: