Lokallagenes årsmøter

SVs lokallag holder årsmøter i januar.

Ta kontakt med ditt lokallag hvis du ikke finner dato i listen over.

Her har vi samlet ressurser lokallagene kan bruke i organisering og gjennomføring av sine årsmøter: innlandet.sv.no/lokallagenes-arsmoter.