Delegatnøkkel 2023

Antall delegater for lokallag og Innlandet SU beregnes på medlemstall 31. desember 2021. Fylkesstyrets medlemmer har delegatrettigheter, mens fylkestingsgruppa og ledere av nettverk innkalles og møter med tale- og forslagsrett. Se §3.1 i fylkeslagets vedtekter.

 Betalende medlemmerAntall delegater
Innlandet SV922114
Eidskog SV122
Elverum SV495
Gjøvik SV647
Gran SV192
Hamar SV1147
Kongsvinger SV374
Lillehammer SV1007
Løten SV263
Nord-Aurdal SV192
Nord-Odal SV344
Nordre Land SV374
Os SV122
Rendalen SV62
Ringsaker SV506
Sel SV182
Stange SV516
Stor-Elvdal SV102
Søndre Land SV283
Sør-Odal SV213
Tolga SV192
Trysil SV192
Tynset SV334
Vestre Toten SV192
Vågå SV203
Våler SV82
Østre Toten SV162
Øyer SV92
Øystre Slidre SV102
Åmot SV182
Innlandet SV *4411
 Innlandet SU ** 7

* Antall medlemmer uten lokallag. Delegater er fylkesstyrets medlemmer. 
** Medlemstallet er ikke med i totalt antall for Innlandet SV