Smittevern

Informasjon om smittevern på Innlandet SVs arrangementer.

Informasjon på denne siden oppdateres ved endring i nasjonale retningslinjer og for kommunen arrangementet holdes i. Deltakere bes i tillegg holde seg oppdatert på retningslinjer i sin bostedskommune.

Generelt

Alle gjeldende smittevernregler følges på møter og samlinger i Innlandet SV. Det er tilgjengelig håndsprit og munnbind i lokalet.

Innlandet SV er ansvarlig for å holde oversikt over møtets deltakere. Ved påmelding må man oppgi navn, telefonnummer og bostedskommune.

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Hånd- og hostehygiene

Alle deltakere bes holde god hånd- og hostehygiene. Det skal være tilgjengelig håndsprit på arrangementet.

En meter avstand

Alle deltakere bes holde tilstrekkelig sosial distanse til hverandre: minimum 1 meter.

Syke personer

Syke personer skal ikke delta på møter i Innlandet SV. Ved symptomer på luftveisinfeksjon og/eller generelt nedsatt allmenntilstand ber vi om at du melder forfall.

Du må svare «nei» på disse spørsmålene for å kunne delta:

  1. Har du hatt luftveisinfeksjon siste ti dager?
  2. Er du i karantene eller hjemmeisolasjon?
  3. Mistenker du at du kan være smittet av covid-19?

Dersom symptomer oppstår under møtet ber vi om at vedkommende tar på munnbind, forlater møtet og reiser direkte hjem. Munnbind fås ved å henvende seg til en av arrangørene.

Lokal smitte

Innlandet har ikke planlagt arrangementer i tiden som kommer. Dersom det endres, vil vi legge lenke til kommunens egen informasjon her.

Mer informasjon

På helsenorge.no finner du kvalitetssikret informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Her kan du leser mer om smittevern på SV-arrangementer.