Fylkesting oktober

SVs representanter har meldt inn to interpellasjoner til fylkestingets møte 18.–20. oktober:

Møtet kan følges direkte og sees i opptak på fylkeskommunens nettside.