Åmot SV

Åmot SV er et lokallag i Innlandet SV.

Kontakt lokallaget

Lokallagsleder: Willy Olsen
E-post: w-ol2@online.no

Følg Åmot SV på Facebook.

Kommunestyret

Åmot SV har to representanter i kommunestyret: Jan Bjørnar Rødsdalen og Lars Stensberg. Her kan du lese mer om Jan Bjørnar.

Program for Åmot SV 2019-2023

Åmot SV vil skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet, legning og livssyn.

Derfor mener Åmot SV at viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap. Privatisering vil gi større forskjeller og mindre trygghet for alle.

I tillegg må Åmot kommune bidra til et klimavennlig samfunn som tar vare på naturmangfoldet og kulturarven.

Disse tre hjertesakene skal bidra til at Åmot skal være et godt sted å bo, og en attraktiv kommune å flytte til.

Her kan du lese programmet for Åmot SV.