Nord-Aurdal SV

Nord-Aurdal SV er et lokallag i Innlandet SV.

Kontakt lokallaget

Leder: Aud Søyland
E-post: aud.soyland@bbnett.no

Følg Nord-Aurdal SV på Facebook.

Kommunestyret

Nord-Aurdal SV har en representant i kommunestyret: Berit Synnøve Øygard.

Miljø og fellesskap er hjartesakene våre

SV vil arbeide for at Nord-Aurdal skal vera ein leiande distriktskommune med levande grender. Ein god kommune krev eit samspel mellom offentlege tenester og privat engasjement.

Nord-Aurdal skal vera kommunen der vi bryr oss om kvarandre og har gode system for å inkludere og engasjere innbyggjarane. SV er vaktbikkja som passar på rettane til dei svakaste i samfunnet.

Her kan du lese og laste ned Nord-Aurdal SVs arbeidsprogram.