Øyer SVs valgprogram 2019–2023

Program for Øyer SV 2019–2023

Vi baserer vår politikk på at vi er bedre rustet i fellesskap enn om hver og en må kjempe alene. Øyer SV ønsker et samfunn med trygge og gode barnehagetilbud, skoler med fokus på kunnskap og menneskeverd, nærhet til naturen og en verdig eldreomsorg. For oss er alle like mye verdt uavhengig av kjønn, helsetilstand, religion og etnisitet.

Tillitsreform

Øyer SV ønsker å gjennomføre en tillitsreform i kommunene, der innbyggere, ansatte og folkevalgte går sammen for å skape bedre velferd, samfunn og lokaldemokrati. SV vil erstatte en utvikling med stadig mer kontroll, rapportering, byråkrati og markedstenkning i offentlig sektor, med mer tid og tillit til de ansatte og større medvirkning for brukerne. Vi har tillit til faglighet og vil være lydhøre for organisasjoner som representerer medlemmene i yrkesgrupper og interessegrupperinger.

Her kan du lese programmet til Øyer SV i sin helhet.
Om du vil se kortprogrammet finner du det her.