Temaer

Her kan du lese mer om hva SV mener om forskjellige temaer. Siden oppdateres gjennom året.

Du kan også lese mer om politikken vår på sv.no.

Arbeidsliv

SVs mål er arbeid til alle. Vi jobber for full sysselsetting, små lønnsforskjeller og et arbeidsliv med rettigheter og makt til lønnsarbeidere.

Les mer

Bolig

SV ønsker en sterk sosial boligpolitikk og tiltak som kan stoppe boligspekulasjon.

Les mer

Kollektivtrafikk

SV satser på kollektivtrafikk!

Les mer

Landbruk


SV vil bevare og styrke det norske landbruket og legge til rette for matproduksjon over hele landet.

Les mer

Miljø

Miljøutfordringene verden står foran er menneskeskapte. Dermed kan vi også løse dem. 

Les mer

Oppvekst

SV vil gi alle unger en trygg og god oppvekst, uansett hva slags økonomi foreldrene har. Da må vi starte med å reversere de usosiale kuttene fra høyreregjeringa.

Les mer

Tog

SV vil at jernbanen skal binde landet sammen.

Derfor vil vi bygge ut nye strekninger raskt, sette i gang en storstilt satsing på lyntog i tillegg til billigere og ha flere avganger på strekninger med mange passasjerer.

Les mer

Sykkel

SV vil at det skal bli enklere å bruke sykkelen som transportmiddel i hverdagen.

Les mer

Vei

SV vil bygge langt og trygt, ikke bredt og dyrt.

Vi prioriterer veimilliardene på trygge og gode hverdagsveier, ikke på store og naturødeleggende motorvegprosjekter.

Les mer