Arbeidsliv

SVs mål er arbeid til alle. Vi jobber for full sysselsetting, små lønnsforskjeller og et arbeidsliv med rettigheter og makt til lønnsarbeidere. Hovedregelen i arbeidslivet skal være faste og hele stillinger for å sikre forutsigbarhet og mulighet til å leve trygge og gode liv. SV vil styrke tilkjempede rettigheter i arbeidslivet ved å kreve norsk lønn i Norge, anstendige arbeidsvilkår for alle arbeidere og jobbe for utjevning av lønnsforskjeller.

Et godt arbeidsmiljø er nøkkelen til et arbeidsliv med plass til alle. Vi kan ikke akseptere at det finnes så mange ledige hender med arbeidslyst samtidig som vi har mange uløste oppgaver. Arbeid gir økonomisk trygghet. Derfor må folk som blir syke, permitteres eller mister jobben sikres inntekt og raskere helsehjelp.

Les mer

Artikler om arbeidsliv

Uttalelser om arbeidsliv

Her kan du lese mer om Innlandet SVs politikk.