SV ønsker en sterk sosial boligpolitikk og tiltak som kan stoppe boligspekulasjon.

Derfor vil vi blant annet:

Sosial boligbygging

Hverdagsboligen skal være oppnåelig for alle. Derfor vil SV at det skal bygges flere ikke-kommersielle utleieboliger, prisregulerte selveierboliger og studentboliger.

SV vil bygge opp et offentlige tomte- og utbyggingsselskap for å drive fram boligutbygging med en sosial profil, både i statlig og kommunal regi.

Husbanken må gjenreises som en motor i sosial boligpolitikk og lånerammen må utvides. SV vil at det skal åpnes for at flere grupper kan få startlån. Derfor må også starslånsordningen deles i to: Én ordning for de med vanskelig økonomisk livssituasjon, som i dag, og én for andre som har betalingsevne, men ikke egenkapital.

SV vil også hjelpe førstegangskjøpere inn på boligmarkedet. Derfor vil vi redusere dokumentavgifta.

Gode boliger for alle

Det må bygges boliger som gir mulighet til varierte boformer. Da vil det finnes gode boliger for både eldre og mennesker med demens, studenter, store familier, små familier og enslige.

SV vil endre regelverket for å sørge for at alle nybygg skal være universelt utformet. Samtidig vil vi øke tilskuddene til å installere heis i eksisterende bygningsmasse og gjøre boliger universelt utformet.

Les mer

Tilbake til temaer.