Vi satser på kollektivtrafikk!

Byutvikling, tettstedsutvikling og transportløsninger er knyttet sterkt sammen. For å nå målene om trafikknedgang og klimakutt trengs det en storstilt kollektivsatsing, særlig i byene. SV er klar til å prioritere pengene.

SV vil utvide ordningen med bymiljøavtaler som finansierer kollektivtrafikk til å gjelde flere byer, slik som Gjøvik, Lillehammer, Hamar, Elverum og Kongsvinger.

Fossilfri transport

SV jobber for at kollektivtransporten skal være fossilfri. Derfor vil vi sette krav i offentlige anbud og innkjøp om fossilfri kollektivtransport.

Drosje for buss

Det er ikke alle steder det lønner seg, verken økonomisk eller miljømessig, å ha faste bussruter. Da er bestillingsdrosjer svaret!

Høyreregjeringas frislipp i drosjenæringa har gitt tendenser til et løsarbeidersamfunn. Det må vi rette opp i! SV vil få på plass seriøsitetskrav for taxibransjen, i samråd med bransjen sjøl.

Tilbake til temaer.