Sykkel

SV vil at flere som bor sentralt til skal velge sykkelen til og fra jobb, eller på fritiden. Da må vi ha økt utbygging og vedlikehold av sammenhengende og adskilte gang- og sykkelveier i bystrøkene i Innlandet.

Vi vil også stille krav til lokale myndigheter og private utbyggere om sikker sykkelparkering ved knutepunkter, offentlige steder, boligområder og arbeidsplasser.

SV vil at det skal bli enklere å bruke sykkelen som transportmiddel i hverdagen. El-sykkelen har gjort dette målet enklere å nå, men det må legges bedre til rette for å sykle. Derfor vil vi blant annet legge til rette for:

Sykkel hele året

Når vi skal ha flere til å velge sykkelen som sitt foretrukne fremkomstmiddel, må det også være rutinemessig sjekk og vedlikehold (og snørydding) av rutene som velges av syklister. Derfor vil SV styrke kommuneøkonomien slik at kommunene faktisk har råd til sjekk og vedlikehold av sykkelvegene.

Tilbake til temaer.