SV vil at jernbanen skal binde landet sammen.

Derfor vil vi bygge ut nye strekninger raskt, sette i gang en storstilt satsing på lyntog i tillegg til billigere og ha flere avganger på strekninger med mange passasjerer.

Mens regjeringen privatiserer jernbanen og utsetter viktige jernbaneprosjekter vil SV samle jernbanen igjen, og gjøre jernbanen til det beste valget både for feriereisende, pendlere og ikke minst gods og varetransport. Det er viktig for miljø og skaper en enklere hverdag for folk flest.

Billigere billetter

Det skal være billig å velge toget! Derfor vil SV sette ned prisene på enkeltturer med tog, gi større familierabatter, og fortsette å inkludere tog i arbeidet med felles nasjonalt prissystem for kollektiv.

Nasjonal Transportplan

Nasjonal Transportplan (NTP) ble lansert 19. mars, og som forventet ble tog bortprioritert til fordel for asfalt, asfalt og enda mer asfalt. I Innlandet venter SV på full utbygging av InterCity til Lillehammer, betydelig utbedring av Kongsvingerbanen, sammenkobling mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen, elektrifisering av Røros- og Solørbanen og ikke minst å få gods over på bane!

Tilbake til temaer.