Vei

SV prioriterer veimilliardene på trygge og gode hverdagsveier, ikke på store og naturødeleggende motorvegprosjekter. Det gjør vi fordi folk skal komme trygt fram.

Trygge hverdagsveier

SV vil bygge langt og trygt, ikke bredt og dyrt. Vi trenger ikke overdimensjonerte asfalt- og trafikkmaskiner i Innlandet (les: firefelts motorvei). Derfor vil vi skalere ned de aller fleste planlagte firefelts motorveier til to- og trefelts veier med midtdelere. Det er trafikksikkert, gir god fremkommelighet og ikke minst legger vi mindre jord og natur under asfalt.

Trafikksikkerhet må ha en helt sentral plass når vi snakker om veg, kollektiv, sykkel og gange. Derfor vil SV prioritere det helhetlige trafikksikkerhetsarbeidet. Med dette mener vi at menneskers liv og helse må prioriteres fremfor alt annet når nytt veinett skal utformes. Vi sier derfor nei til smale firefeltsveier, smale vegskuldre, 110 km\t og alt for høye fartsgrenser.

Tilbake til temaer.