Norge trenger et rettferdig grønt skifte

Publisert av: Innlandet SV Publisert: 05. august 2021
Oppdatert: 05. august 2021
Lesetid: ca. 2 min
SV går til valg på å gjennomføre et rettferdig grønt skifte. Norge har forpliktet seg til å nå Parisavtalens 1,5 gradersmål. Da må verden halvere sine utslipp innen 2030. Det betyr at vi kun har to stortingsperioder igjen før målene skal være nådd. Det begynner å haste!

Kutte klimagassutslipp

SV mener at vi skal kutte våre utslipp med 70% innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå. For å lykkes med målene i Parisavtalen må de rike landene, sånn som Norge, ta et større ansvar.

Førstekandidatene i Hedmark og Oppland, Karin Andersen og Anne Lise Fredlund er samstemte om hvilken retning vi må ta i klimapolitikken.
– Vi må kutte utslippene, bygge landet og dele godene. Vi må ganske enkelt skape et rettferdig grønt skifte. Et slik skifte er også en solidarisk øvelse. Vi må ta en større del av ansvaret, og ikke la fattige land stå alene fordi vi vil verne om vår egen luksus, sier Fredlund.

– De store konsekvensene av klimaendringene vil ikke først og fremst ramme meg, men jeg har både barn og barnebarn som fortjener å arve en klode som ikke er ødelagt, supplerer Andersen.

Bygge landet

Olja representerer ikke fremtida. Det er det skogen og biomassen som gjør. Arbeidsplasser må skapes på ressurser som ikke forsvinner, men som er bærekraftige.
– Det er i Innlandet det grønne gullet ligger, altså er det her vi må skape de grønne arbeidsplassene. Innlandet må sitte som sjåføren i det grønne skiftet, sier Fredlund.

Ifølge Sintef sin rapport Gull i grønne skoger (2018) kan bioøkonomien alene gi 20 000 flere arbeidsplasser i Innlandet. Det vil kreve politisk vilje å få til.
– Vi kan velge å stå på sidelinja og se på at arbeidsplasser og verdier suser forbi oss, eller vi kan velge å se mulighetene som ligger i det grønne skiftet for Innlandet. Jeg mener det vil være å holde folk for narr, om vi ikke griper disse mulighetene nå, og da trenger vi politikere som tørr og som vil, sier Andersen

Dele godene

Det er en forutsetning for SV at et grønt skifte skal være rettferdig og på folkets premisser. Forskjellene skal ikke øke på grunn av klimatiltak, og ingen skal bli stående på utsiden av arbeidslivet.
– At alle som kan får mulighet til å jobbe må være en sentral del av det grønne skiftet. Derfor har SV sagt at vi vil ha en nasjonal sysselsettingsplan, sier Andersen.

– Vi vil gjøre det dyrere å forurense, men det vi tar inn i økte avgifter vil vi gi ut til alle. De som forurenser mest går i minus, de som velger miljøvennlige alternativer går i pluss, forklarer Fredlund.

Valg

Les mer om kandidatene og sakene våre her: