Innlandet SVs tillitsvalgte

Valgt på årsmøtet 6.-7. mars 2021

Her finner du oversikt over alle tillitsvalgte i fylkeslaget.

Fylkesstyret

Les mer om arbeidsutvalget her.

Fylkesstyremedlemmer

Her finner du kontaktinfo til fylkesstyret

Varamedlemmer

Landsstyrerepresentanter

Fagpolitisk utvalg

Helsepolitisk utvalg

Kvinnepolitisk utvalg

Landbrukspolitisk utvalg

Miljøpolitisk utvalg

Valgkomité

Landsmøterepresentanter

I tillegg møter landsstyrerepresentanter med tale-, forslags og stemmerett.