Innlandet SVs tillitsvalgte

Valgt på årsmøtet 20. februar 2022.

Her finner du oversikt over alle tillitsvalgte i fylkeslaget.

Les mer om valg på årsmøtet i 2023 her.

Fylkesstyret

Arbeidsutvalget

Les mer om AU og deres oppgaver her.

Fylkesstyremedlemmer

Varamedlemmer

Landsstyrerepresentanter

Nettverk

Les mer om nettverkene og deres oppgaver her.

Fagpolitikk

Helsepolitikk

Kultur og utdanning

Nettverket har for tiden ingen leder.

Landbruks- og næringspolitikk

Likestilling og mangfold

Natur-, miljø- og klimapolitikk

Samferdselspolitikk

Valgkomite

Nominasjonskomite