Innlandet SVs tillitsvalgte

Valgt på årsmøtet i 2024.

Her finner du oversikt over alle tillitsvalgte i fylkeslaget.

Fylkesstyret

Arbeidsutvalget

Les mer om AU og deres oppgaver her.

Fylkesstyremedlemmer

Varamedlemmer

Landsstyrerepresentanter

Nettverk

Les mer om nettverkene og deres oppgaver her.

Fagpolitikk

Helsepolitikk

Kultur og utdanning

Landbruks- og næringspolitikk

Likestilling og mangfold

Natur-, miljø- og klimapolitikk

Samferdselspolitikk

Valgkomite

Nominasjonskomite valgkrets Hedmark

Nominasjonskomite valgkrets Oppland