Innlandet SVs tillitsvalgte

Valgt på årsmøtet 20. februar 2022.

Her finner du oversikt over alle tillitsvalgte i fylkeslaget.

Fylkesstyret

Arbeidsutvalget

Fylkesstyremedlemmer

Varamedlemmer

Landsstyrerepresentanter

Nettverk

Fagpolitikk

Helsepolitikk

Kultur og utdanning

Landbruks- og næringspolitikk

Likestilling og mangfold

Natur-, miljø- og klimapolitikk

Samferdselspolitikk

Valgkomite

Nominasjonskomite