Innlandet SVs tillitsvalgte

Valgt på årsmøtet i 2023.

Her finner du oversikt over alle tillitsvalgte i fylkeslaget.

Fylkesstyret

Arbeidsutvalget

Les mer om AU og deres oppgaver her.

Fylkesstyremedlemmer

Varamedlemmer

Landsstyrerepresentanter

Nettverk

Les mer om nettverkene og deres oppgaver her.

Fagpolitikk

Helsepolitikk

Kultur og utdanning

Nettverket har for tiden ingen leder.

Landbruks- og næringspolitikk

Likestilling og mangfold

Natur-, miljø- og klimapolitikk

Samferdselspolitikk

Valgkomite