Lokallag i Innlandet SV

Lokallagene er grunnsteinen i SVs organisasjon, og er medlemmenes viktigste arena for å påvirke SVs politikk og delta i partiarbeidet. 

Lokallagas viktigste arbeid:

Her finner du oversikt over lokallagas årsmøter i 2024.

Klikk på lokallagets navn for å finne kontaktinformasjon og lese mer om SV i din kommune.