Politikken

På denne siden kan du lese mer om Innlandet SVs politikk. Her finner du vedtatte uttalelser og vårt fylkesvalgprogram.

Fylkesvalgprogram

Innledning og oversikt.

Andre styringsdokumenter

Her finner du fylkeslagets styringsdokumenter.