Årsmøte 2023

Innlandet SVs årsmøte 2023 holdes i Gjøvik 18.-19. februar.

Årsmøtet skal behandle beretninger, regnskap, vedtekter, budsjett, arbeidsplan, innkomne saker og uttalelser – og velge tillitsvalgte for fylkeslaget og representanter til SVs landsmøte.

Årsmøtet vil også vedta fylkesvalgprogrammet.

Dokumenter

1. innkalling med foreløpig saksliste og program sendes ut i januar. Endelig program og saksliste sendes ut i starten av februar.

Gjeldende frister

Praktisk informasjon

Møtet holdes på Gjøvik og det vil ikke bli anledning til å delta digitalt. 

Hvert lokallag velger 2-7 delegater basert på antall betalende medlemmer ved årets slutt. Påmelding åpner i januar, når 1. innkallingen sendes ut.

Deltakeravgift er 750 kr per deltaker.  

Ta kontakt med fylkessekretær ved spørsmål: innlandet@sv.no.