Årsmøte 2022

Innlandet SV holder digitalt årsmøte 20. februar 2022.

Utsendinger

Praktisk informasjon

Årsmøtet holdes digitalt søndag 20. februar kl. 10:00–17:00.

Møtet holdes digitalt på møteplattformen Zoom. Det holdes to minikurs om Zoom: 10. og 15. februar.

Det vil holdes et infomøte for lokallagsledere 18. januar. Alle deltakere inviteres også til en årsmøteforberedende samling, som holdes både 10. og 15. februar kl. 20.

Det er lokallagenes årsmøter som velger sine 2-7 delegater. Antall delegater hvert lokallag kan sende, beregnes på betalende medlemmer per 31.12.2021. Se delegatnøkkel 2022.

Saker og uttalelser meldes opp ved å sende e-post til innlandet@sv.no.

Det åpnes for innsending av endringsforslag når sakspapirer sendes ut. Forslag sendes inn i eget skjema.

Frister

Endelig program og saksliste sendes ut i februar.

Påmelding

Deltakere som er valgt av sine årsmøter kan melde seg på her.