Årsmøte 2023

Innlandet SVs årsmøte 2023 holdes i Gjøvik 18.-19. februar.

På denne siden finner du

Årsmøtet skal behandle beretninger, regnskap, vedtekter, budsjett, arbeidsplan, innkomne saker og uttalelser – og velge tillitsvalgte for fylkeslaget og representanter til SVs landsmøte.

Årsmøtet vil også vedta fylkesvalgprogrammet.

Torgeir Knag Fylkenes, nestleder og stortingsrepresentant, og Grete Wold, stortingsrepresentant, besøker årsmøtet og holder innledninger.

Program

Lørdag

10:00 Innsjekking åpner
11:00 Møtestart
11:30 Formøter
12:00 Pause
12:10 Saksbehandling
13:00 Lunsj
14:00 Temabolk
15:30 Pause
15:45 Saksbehandling
16:30 Pause
16:45 Saksbehandling
18:15 Møtet lukkes for kvelden
19:30 Middag

Søndag

09:00 Temabolk 
10:30 Pause
10:45 Voteringer
12:00 Lunsj
13:00 Temabolk 
14:45 Pause
15:00 Valg
16:00 Møtet avsluttes

Temabolkene består av innledning, debatt og avsluttende refleksjoner.  

Dokumenter

Last ned sakspapirer til hver enkelt sak her.

Gjeldende frister

Forslag

Praktisk informasjon

Møtet holdes på Gjøvik og det vil ikke bli anledning til å delta digitalt. 

Påmeldingen er stengt. Ta kontakt med fylkessekretær for sen påmelding: innlandet@sv.no.

Hvert lokallag velger 2-7 delegater basert på antall betalende medlemmer ved årets slutt. Påmelding åpner i januar, når 1. innkallingen sendes ut.

Deltakeravgift er 750 kr per deltaker. Lokallaget faktureres for deltakerne etter møtet er avholdt. Det er samme pris for delegater og observatører, og selv om man bare deltar på deler av møtet.

Møtet holdes på Clarion Collection Hotel Grand. Deltakeravgiften dekker selve møtet, overnatting i enkeltrom fra lørdag til søndag og festmiddag lørdag. Den dekker også billigste reisemåte, og alle deltakere vil få tilsendt reiseregningsskjema når møtet er hevet.

Sakspapirer blir ikke skrevet ut til utdeling på møtet. Hvis deltakere ikke har tilgang til printer og ønsker noe på papir, må det gis beskjed om senest 15. februar: innlandet@sv.no.

Ta kontakt med fylkessekretær ved spørsmål: innlandet@sv.no.