Årsmøte 2024

Innlandet SV holdt årsmøte 17.-18. februar 2023.

På denne siden finner du

Årsmøtet skal behandle beretninger, regnskap, vedtekter, budsjett, arbeidsplan, innkomne saker og uttalelser – og velge tillitsvalgte for fylkeslaget.

Kunngjøringen av årsmøtet og 1. innkalling med foreløpig saksliste og program ble sendt 6. desember. Endelig program og saksliste ble sendt ut i starten av februar, og alle sakspapirer samles på en egen side.
Valgkomiteens innstilling ble sendt ut 19. januar. Les mer om innstillingen her.

Påmelding åpnet 6. desember. Påmeldingsfristen var 29. januar.

Rammeprogram

Lørdag

10:00 Innsjekking åpner
11:00 Møtestart
13:00 Lunsj
18:00 Møtet lukkes for kvelden
19:00 Middag

Søndag

09:00 Møtestart
11:15 Voteringer
13:00 Lunsj
14:45 Valg
16:00 Møtet avsluttes

Nyvalgt fylkesstyre innkalles til første møte kl. 16:15–17:00 på søndag. 

Frister

Frist for endringsforslag til øvrige saker gikk ut når strek ble satt i debatten.

Praktisk informasjon

Møtet ble holdt på Lillehammer, på Scandic Victoria, og det var ikke anledning til å delta digitalt. 

Innsjekking til årsmøtet ble gjort i resepsjonen mellom kl. 10 og 11 lørdag. Innsjekking på hotellet startet kl. 15.

Lokallaget valgte delegater på sitt årsmøte. Hvert lokallag har 2-7 delegater basert på antall betalende medlemmer ved årets slutt. Se delegatnøkkel her.

Påmeldingsfrist var 29. januar kl. 17. Lokallag som har årsmøter etter fristen, meldte på de delegatene som var innstilt av valgkomiteen innen fristen. Dersom årsmøtet valgte andre deltakere, kunne lokallaget melde inn bytte.

Deltakeravgift er 800 kr per deltaker. Lokallaget faktureres for deltakerne etter at møtet er avholdt. Det er samme pris for delegater og observatører, og selv om man bare deltar på deler av møtet.

Deltakeravgiften dekker selve møtet, overnatting i enkeltrom fra lørdag til søndag og festmiddag lørdag. Den dekker også billigste reisemåte for deltakere som leverer reiseregningsskjema etter møtet.

Sakspapirer ble ikke skrevet ut til utdeling på møtet. Hvis deltakere ikke har tilgang til printer og ønsker noe på papir, var fristen for beskjed 14. februar: innlandet@sv.no.

Ta kontakt med fylkessekretær ved spørsmål: innlandet@sv.no.

Reiseregning

Her kan du laste ned skjemaer for reiser og andre utlegg for Innlandet SV. Velg «Regneark» for elektronisk utfylling, eller PDF for enkel utskrift til utfylling på papir. Ferdig utfylt skjema sendes på e-post til innlandet@sv.no eller per post til Innlandet SV, Pb 78, 2336 Stange.

Temaer

Et rødt og et grønt tema ble spesielt trukket fram på årsmøtet: Helheten i helsetjenestene og Energi for framtida i Innlandet. Det ble satt av god tid til innledninger, drøftinger og debatt om temaene – fulgt av vedtak av grundige uttalelser.

Partisekretær Audun Herning holdt innledning fulgt av åpen talerstol.

Fylkestingsgruppa innledet til debatt om videregående opplæring i Innlandet.