Om Innlandet SV

Innlandet SV ble opprettet 16. februar 2019, da fylkeslagene i Hedmark og Oppland slo seg sammen.

Kontakt fylkeslaget

Fylkesleder
Anne Lise Fredlund
anne.lise.fredlund@sv.no
977 55 141

Fylkessekretær
Elisabeth Amundsen
innlandet@sv.no
485 01 406

Adresse
Innlandet SV
Pb. 78
2336 Stange

Organisasjonsnummer
922 537 135