Uttalelser

Uttalelser vedtatt av representantskapet 2. oktober 2022

Uttalelser vedtatt på årsmøtets del 2 7.–8. mai 2022

Uttalelser vedtatt 2019–2021

Uttalelser vedtatt på årsmøtet 6.–7. mars 2021

Uttalelser vedtatt i 2020–2021

Uttalelser vedtatt på årsmøtet 8.–9. februar 2020

Tidligere vedtatte uttalelser