Uttalelser

Uttalelser vedtatt på årsmøtet 6.-7. mars 2021

Uttalelser vedtatt i 2020-2021

Uttalelser vedtatt på årsmøtet 8.-9. februar 2020

Tidligere vedtatte uttalelser