Uttalelser

Uttalelser vedtatt på årsmøtet i 2024

Uttalelser vedtatt på årsmøtet i 2023

Uttalelser vedtatt 2019–2022

For tiden er uttalelsene sortert alfabetisk. Trykk på uttalelsen for å lese hele og se når den ble vedtatt.
Bruk søkefeltet hvis du leter etter et spesielt tema, eller ta kontakt med fylkeslaget: innlandet@sv.no.