Fylkeslagets arrangementer 2021

Her finner du informasjon om hva som skjer i Innlandet SV.

September

Oktober

November

Desember

2022

Januar

Februar

Mars

Årsmøte på Hamar i 2020

Tidligere arrangementer

2021

Mars – desember 2020