Fylkeslagets arrangementer

Her finner du informasjon om hva som skjer i Innlandet SV.

2024

Juni

August

Oktober

November

Desember

2025

Januar

Februar

Mars

Mai

Årsmøte på Gjøvik i 2023.

Tidligere arrangementer

2024

2023

2022

2021

Mars – desember 2020