Fylkeslagets arrangementer

Her finner du informasjon om hva som skjer i Innlandet SV.

Se også oversikt over skoleringer i regi av SVs partikontor.

Oktober

November

Desember

2024

Januar

Februar

Årsmøte på Gjøvik i 2023.

Tidligere arrangementer

2023

2022

2021

Mars – desember 2020