Fylkeslagets arrangementer

Her finner du informasjon om hva som skjer i Innlandet SV.

2024

Februar

Mars

Kalenderen for 2024 oppdateres etter fylkesstyrets samling i mars.

Årsmøte på Gjøvik i 2023.

Tidligere arrangementer

2024

2023

2022

2021

Mars – desember 2020