Fylkeslagets arrangementer

Her finner du informasjon om hva som skjer i Innlandet SV.

Desember

Januar 2023

Februar 2023

Mars 2023

Årsmøte på Hamar i 2020

Tidligere arrangementer

2022

2021

Mars – desember 2020