Publisert av: E. Amundsen Publisert: 03. juni 2022
Oppdatert: 03. juni 2022
Lesetid: ca. 3 min
Ved fremleggelsen av FNs klimarapport i august ´21, uttalte FNs generalsekretær António Guterres at dagens miljøsituasjon er en «kode rød» for menneskeheten. Tiden er i ferd med å renne ut for 1,5-gradersmålet, men det er fortsatt mulig å redde planeten og skape en bærekraftig framtid.

– Verden er alvorlig på etterskudd med å handle på både klimakrisa og tap av natur. Mer enn noen gang trenger vi at politikere tar tak og gjennomfører politikk som gir resultater, sier Ole Midthun, leder av nettverk for natur-, miljø- og klimapolitikk i Innlandet SV.

Alle monner drar

Norge ble ikke bygget av privatkapitalister og markedsliberalisme, men av sterke fellesskap. Det nytter ikke å sitte på gjerdet og peke på alle som skulle bidratt i kampen mot miljøkrisa. Alle monner drar, så her teller også alle handlinger som fører til et rettferdig grønt skifte.

Ole Midthun, leder av nettverk for natur-, miljø- og klimapolitikk i Innlandet SV

– For at vi skal komme i mål må vi få med oss alle ledd i samfunnet. SV jobber med nasjonale tiltak, men fylker, kommuner og bedrifter har også et stort ansvar for nedbygging av natur og utslipp av klimagasser i hverdagen. Derfor ønsker vi mer press fra folk i Innlandet for bedre natur- og klimatiltak, forteller Midthun.

For å få det til, inviterer nettverket til idédugnad for lokale og regionale tiltak som bidrar til løsninger på både klima- og naturkrisa. De ber medlemmer, følgere og samarbeidspartnere om innspill til hvordan kommuner, fylkeskommunen og bedrifter i Innlandet kan bli mer miljøvennlige.

Gjennom kampanjen håper fylkeslaget å få mange gode innspill til hva folk ønsker at arbeidsplassen sin eller kommunen kan gjøre for miljøet. Nestleder i nettverket, Niklas Aas Skovdahl forsikrer om at nettverket skal følge opp; 

Niklas Aas Skovdahl, nestleder av nettverk for natur-, miljø- og klimapolitikk i Innlandet SV

– De politiske løsningene finnes i aller høyeste grad, det er mangelen på vilje som er problemet. Vi kommer til å gå igjennom alle innspillene og, i bred allianse med miljø- og fagbevegelse, jobbe aktivt opp mot bedrifter, kommuner og fylkeskommune med forslag til konkrete tiltak.  

Markerer verdens miljødag

I 1972 ble verdens miljødag etablert for å øke folks bevissthet rundt miljøspørsmål. 50 år etter er dagen mer relevant enn noen gang. Temaet for årets miljødag er «Bare én klode», som handler om at jordkloden er vår eneste beboelige planet og at vi må ta vare på den.

Den siste rapporten fra FNs klimapanel gir nok en krystallklar marsjordre: Det finnes teknologi, nok kapital og mye politisk vilje – men tempoet må øke på alle fronter dersom vi skal unngå farlige klimaendringer. For SV er det selvsagt at vi må slutte med ineffektive fossile subsidier, og skru opp tempoet på grønne investeringer.

Anne Lise Fredlund, fylkesleder Innlandet SV

– Alle har mulighet til å utgjøre en forskjell. Hver og en av oss kan gjøre individuelle valg, og nasjonale og lokale myndigheter og andre må være villig til å bruke makta si til å endre retning fra fossilt forbruk til en bærekraftig utvikling på klodens premisser, sier fylkesleder Anne Lise Fredlund, og fortsetter: 
– Om så mange som mulig vil bidra er det viktig at det finnes tiltak som er tilgjengelige, rimelige og attraktive. Det håper vi å se gode forslag på i kampanjen som nettverk for natur-, miljø- og klimapolitikk har dratt i gang.

– Vi håper at SVs medlemmer og sympatisører kan bidra til å holde natur og klima høyt på dagsorden, i kommunestyrer, kommentarfelt, borettslags-styrer og hvor enn det skulle være. Ingen burde kunne slippe unna med å ignorere natur- og klimasaker, og både politikere og bedrifter i Innlandet må ta det ansvaret de kan for den felles omstillinga vi skal gjennom, avslutter Midthun.