En god studenthverdag for alle!

Publisert av: E. Amundsen Publisert: 17. august 2023
Oppdatert: 20. august 2023
Lesetid: ca. 2 min

SV vil at alle skal ha lik rett til utdanning. Studentene må ha gode ordninger, slik at alle kan utdanne seg uavhengige av familiens økonomi og hvor i landet man bor. Derfor vil SV øke studiestøtten. I forhandlinger med regjeringen har SV fått flere gjennomslag for studentøkonomien, som en historisk økning i studiestøtta på 9 000 kroner og strømstipend til studenter.

Et godt helsetilbud for studenter er en viktig del av det å sikre gode rammer for å studere. En av fem studenter opplever alvorlige psykiske problemer i studietiden, uten at studenthelsetilbudet har kapasitet til å møte utfordringen. I tillegg er det svært vanskelig for studenter å få juridisk hjelp om de har problemer med utdanningsinstitusjonen.

En av de største utgiftene studenter har er boligutgiftene, i tillegg bidrar studentboliger til å presse prisene på det vanlige leiemarkedet. SV vil derfor arbeide for flere studentboliger og endre husleieloven, slik at leietakere har større rettigheter enn i dag.

SV vil: 

Ler mer om SVs boligpolitikk her.

Les vårt fylkesvalgprogram her.