Velkommen til vårens vakreste politiske dag!

Årets Vårslepp holdes på Hamar 26. mai.

Last ned 1. innkalling her.

Alle tillitsvalgte, folkevalgte og medlemmer kan delta på Vårslepp. 
Påmeldingsfristen er 15. mai. Påmeldingen gjelder hele dagen.

Om Vårslepp og representantskap

Vårslepp er et årlig politisk verksted i Innlandet SV, forankret i arbeidsplanen. Det holdes temabolker om aktuelle temaer der deltakerne både får gode innledninger og mulighet til å bidra til saken ved debatt eller på andre måter.

På årets Vårslepp blir det innledninger om kraft, natur, videregående opplæring, helsepolitikk og SVs programprosess.

Lars Haltbrekken holder innledning om SVs program, som skal vedtas på landsmøtet i 2025. 

For å kunne gjøre vedtak om temaene som tas opp, innkalles det også til møte i representantskapet.

Representantskapet er høyeste organ mellom årsmøtene. Hvert lokallag representeres av én delegat i representantskapet, og i tillegg møter fylkesstyret og SU med delegatstatus. Øvrige deltakere får observatørstatus med tale- og forslagsrett.

Les mer om representantskapet her.

Tre saker fra lokallaget

Alle lokallag er utfordret til å bidra med tre kommunale og/eller regionale saker i forkant av samlingen. Samlet skal innspillene legge grunnlaget for de tre hovedsakene som beskrives i arbeidsplantiltak 1.1.a under arbeidsplanens punkt 1.1 «Tydelig politisk stemme». Frist for innspillene er 15. mai.

Arbeidsplanen kan lastes ned her.  

Saksliste og program

Foreløpig saksliste

RS 001-24 Konstituering 
RS 002-24 Politisk situasjon 
RS 003-24 Uttalelser 
RS 004-24 Eventuelt

Frist for oppmelding av saker/uttalelser er 20. mai.

Les mer om uttalelser her.

Rammeprogram

10:30   Møtestart med saksbehandling og temabolker 
13:00   Lunsj 
13:45   Saksbehandling og temabolker
17:00   Avslutning

Praktisk info

Møtet holdes på fylkeshuset på Hamar, Parkgata 64, 2317 Hamar.

Det serveres enkel lunsj, og vi byr på kaffe og te gjennom dagen.

Det er ingen deltakeravgift på møtet. Deltakere må selv avtale med sine lokallag om lokallaget dekker reiseutgifter.

Digital talerliste

Nytt for dette møtet er mulig bruk av digital talerliste hos roisalen.no, hvor deltakernes delegatnummer og etternavn vil være offentlig synlig fra kvelden før møtet til møtet heves.

Deltakerne bes godta bruk av roisalen.no ved påmelding, og har mulighet til å reservere seg. Ved å reservere seg, vil bare delegatnummer være synlig på talerlisten.

Påmeldte lokallag