Nettverk

Innlandet SV har syv nettverk som starter sitt arbeid etter årsmøtet. De skal være arenaer for medlemmer med interesse for de respektive nettverkenes fagfelt.

Nettverkene skal bidra til intern debatt, kunnskapsspredning og utvikling av SVs politikk og organisasjon.

Leder og nestleder av nettverkene er valgt av årsmøtet. Se oversikt over tillitsvalgte her.

Alle medlemmer i Innlandet SV som er opptatt av et politisk område kan delta inn i nettverkene, gjennom hele året eller på enkeltaktiviteter.