Fylkestingsgruppa

Fra Innlandet fylkeskommune ble opprettet 1. januar 2020 er dette vår fylkestingsgruppe:

Fra venstre: Hans Olav Lahlum, Mai Bakken og Bjørnar Tollan Jordet.

Hans Olav Lahlum

Kontakt: hansolahlum@gmail.com

Mai Bakken

Kontakt: mai@fjell.museum.no

Bjørnar Tollan Jordet

Kontakt: bjornar.t.jordet@tolga.kommune.no