Fylkestingsgruppa

Innlandet SVs fylkestingsgruppe:

Fra venstre: Bjørnar Tollan Jordet, Anne Lise Fredlund og Mai Bakken.

Anne Lise Fredlund

Gruppeleder og medlem i fylkesutvalget.

Kontakt: anne.lise.fredlund@sv.no

Mai Bakken

Medlem i hovedutvalg for samferdsel.

Kontakt: mai@norskfjellsenter.no

Bjørnar Tollan Jordet

Medlem i hovedutvalg for utdanning.

Kontakt: bjornar.t.jordet@tolga.kommune.no

Våre vararepresentanter