Hamar SV

Hamar SV er et lokallag i Innlandet SV.

Hamar SV holder nominasjons- og årsmøte 17. eller 18. januar.

Kontakt

Lokallagsleder: Anne Bi Hoffsten
E-post: anne.bi.hoffsten@gmail.com

Følg Hamar SV på Facebook

Kommunestyret

Hamar SV har to representanter i kommunestyret: Tom Sagen og Fariba Fazelpour.

Tom Sagen
Fariba Fazelpour

Valgprogram 2019

Her kan du laste ned Hamar SVs valgbrosjyre.

Oppvekst – kampen mot forskjellene

En god barndom varer hele livet, derfor er det viktig at Hamar er en by som tar vare på de minste menneskene i kommunen vår. Hamar skal være en god kommune å vokse opp i for alle. I Hamar er det over 400 barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Dersom vi skal lykkes med å skape en god oppvekst for alle, er vi nødt til å ta kampen mot forskjellene.

Hamar SV vil derfor jobbe for at:

Miljø og byutvikling

Hamar skal være en menneskevennlig by, der hvor det er lett å leve miljøvennlig. Miljøproblemet rammer der vi bor, og mange av løsningene finnes lokalt. Byutvikling og miljø henger sammen, og må gjøres med respekt for fortiden, men med blikket fremover.

SV vil at Hamar skal være med å løse klima- og miljøutfordringen, dette kan vi sikre gjennom å:

1. mai på Hamar. SVs leder Audun Lysbakken og tidligere leder av Hamar SV, Birgit Valla, gikk først i toget under parolen «Sterkere fellesskap».

Arbeidsliv

Hamar SV vil ha et trygt og godt arbeidsliv, men også en arbeidsdag som skal ha en morgendag. I dag avslutter mange arbeidslivet som uføre og ikke som alderspensjonister.

Hamar er en del av en større verden, det er viktig for SV at Hamar er en raus by som vil ta imot og hjelpe flyktninger.

Hamar SV i valgkampen 2021.