Nettverk for helsepolitikk

SV vil ha et trygt samfunn som gir alle frihet og muligheter. Trygghet er den viktigste forutsetningen for god livskvalitet. SV vil arbeide forebyggende mot alle fysiske og psykiske plager som gir redusert livskvalitet. 

2022-2023

I perioden vil nettverket jobbe spesielt med temaene:

Bli med i nettverket

Er du motivert til å delta i nettverket, kan du melde din interesse her:

Du kan også ta kontakt med nettverksleder Oda Hammerstad på e-post: odahammerstad@gmail.com.