Nettverk for kultur og utdanning

SV ønsker et kulturløft slik at alle kan delta i et rikt og variert kulturliv. Et rikt og godt kulturtilbud skal være til stede i hele landet og alle skal kunne delta gjennom hele livet uavhengig av lommebok og bakgrunn.

Vi vil ha en inkluderende fellesskole som skal sikre at alle barn og unge får en praktisk og variert skoledag med fysisk aktivitet, der lekser gjøres på skolen. Skolen skal også ha plass til kreativitet og kultur, og dyrke nysgjerrighet og gleden over å lære og å mestre. Vi lærer gjennom hele livet – derfor går SV inn for rett til etterutdanning for alle arbeidstakere i Norge.

2022-2023

Nettverket vil i perioden:

Bli med i nettverket

Er du motivert til å jobbe med temaene, kan du melde din interesse for å bli med i nettverket her:

Du kan også ta kontakt med fylkeslaget på e-post: innlandet@sv.no.