Nettverk for landbruks- og næringspolitikk

Har du interesse for å løfte fram Innlandet SVs politikk på landbruk og næring, er du hjertelig velkommen i nettverket. Aktuelle næringer ved siden av landbruk kan for eksempel være naturbasert reiseliv, produksjonsbedrifter som benytter Innlandets naturressurser, som næringsmiddel industri og trevareindustri, eller innovativ utvikling innen det grønne skiftet. 

2022-2023

Nettverket vil i perioden:

Bli med i nettverket

Nettverket søker engasjerte medlemmer.

Er du motivert til å delta, kan du melde din interesse her:

Du kan også ta kontakt med nettverksleder Pernille Ødegaard på e-post: pernille.odegaard@sv.no.