Nettverk for samferdsel

Samferdsel er et viktig politikkområde for et fylke som Innlandet. Vi er Norges største fylkesvegeier med om lag 7.000 km veg som må tas vare på. Vi har i tillegg flere viktige jernbanestrekninger, fergeforbindelse, stort behov for utbygging av bredbånd i distriktene og et kollektivtilbud som må fungere dersom vi skal lykkes med klimamålene. Nettverk for samferdselspolitikk skal jobbe for å utvikle politikk innenfor et av de viktigste politikkområdene for et fylke som Innlandet.

2022-2023

Nettverket vil i perioden:

Bli med i nettverket

Er du motivert til å delta i nettverket, kan du melde din interesse her:

Du kan også ta kontakt med nettverksleder Marit Nyhuus på e-post: marit.nyhuus55@gmail.com.