Hedmark

Det haster å gjøre noe med klimakrisa. De neste fire åra krever handling og en plan for å sikre et rettferdig grønt skifte. For Innlandet kan dette også bety nye muligheter og arbeidsplasser. Det er vår tur nå. Samtidig blir de rike rikere og forskjellene øker. Vi må reversere den usosiale arven fra dagens regjering og sette kursen mot et samfunn med et trygt sikkerhetsnett, gode tjenester og mangfold.

Kandidatene

Bli bedre kjent med kandidatene våre:

Våre viktigste saker