Landbruk

SV vil bevare og styrke det norske landbruket og legge til rette for matproduksjon over hele landet.


Innlandet er landets største landbruksfylke. Landbruket skal gi økt selvforsyning og trygg matproduksjon. Landbruket gir mat, arbeidsplasser og desentralisert bosetting. Landbruket står for verdifull kunnskapsformidling, og næringen er en viktig tradisjonsbærer og kulturformidler.

Innlandet SV prioriterer

Les mer i vårt program.

Innlandet SV støtter #Bondeopprør21

Bønder trenger en bedre inntektsutvikling i landbruket slik at inntekta kommer opp på nivå med andre sammenliknbare grupper i samfunnet. Velferdsordningene i landbruket som tilskudd til avløser, ferie og fritid, sjukepenger og tidligpensjon må styrkes. Vi vil stille krav om bedring av lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i landbruket i sammenheng med jordbruksforhandlingene.

Uten mat og drikke … Hva da?

Et tilbud fra Staten som ligger under halvparten av kravet som ble fremmet av faglagene gir ikke grunnlag for forhandlinger, skriver landbrukspolitisk leder Christian Haugen i Ringsaker Blad. Les hele teksten her.

Bøndene fortjener et anstendig jordbruksoppgjør

Bøndene brøt forhandlingene om jordbruksavtalen, fordi avstanden mellom faglaga og regjeringa var for stor. Dermed skal jordbruksavtalen behandles av Stortinget.
– Regjeringa svikta da de ga sitt skamtilbud i jordbruksoppgjøret, sier Karin Andersen. Les hele saken her.

Les mer