Alle barn skal få være med på leken

Publisert av: Innlandet SV Publisert: 02. august 2021
Oppdatert: 15. august 2021
Lesetid: ca. 2 min
SV vil innføre gratis SFO for å sikre fellesskap med lek, fysisk aktivitet, kultur og et variert tilbud til alle barn.

Fjern klasseskillet!

SV mener at SFO skal være for alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi. I dag er det 100 000 barn som ikke går i SFO, og mange familier velger det bort fordi de ikke har råd. Konsekvensen er at mange barn i 1. til 4. klasse ikke får være med på leken, læringen og fellesskapet, samtidig som mange er blant dem som hadde hatt aller størst glede av et godt SFO-tilbud.

– Ingen skal måtte reise alene hjem fra skola når resten av barna leker og lærer videre, fordi foreldrene må velge bort SFO på grunn av økonomi. Jeg mener at tida er overmoden for å fjerne klasseskillet i SFO, sier Karin Andersen, stortingskandidat i Hedmark.

Store forskjeller mellom kommunene

SV mener SFO skal være gratis for alle barn i hele landet, og vil innføre gratis SFO før og etter skoletid for alle. Det er store variasjoner i pris og kvalitet fra kommune til kommune. I skoleåret 2019/20 var gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling 2 500 kroner for en heltidsplass og 1 500 kroner for en deltidsplass, men prisen varierer fra 0 kroner til godt over 3 000 kroner i måneden for en heltidsplass.

– Avgiften for en SFO-plass er en vesentlig utgift for mange familier. SV tar kampen mot barnefattigdom og økte forskjeller, og vil kjempe for at alle kommunene i Innlandet innfører gratis SFO i kjernetiden som en start på å gjøre SFO gratis for alle, sier Anne Lise Fredlund, stortingskandidat i Oppland.

Gratis SFO – en velferdsreform

I SFO er ansattes kompetanse den viktigste kvalitetsfaktoren, og SV mener derfor at det må satses systematisk på kvalitetsutvikling for ansatte i SFO. For å sikre et godt tilbud er det viktig med nok voksne som er trygge i sin rolle.

Gratis SFO skal sikre et fellesskap med lek, fysisk aktivitet, kultur og et variert tilbud til alle barn, uavhengig av foreldrenes inntekt og bakgrunn. Kommuneøkonomien må styrkes slik at SFO får tilført økte ressurser og flere ansatte.

– Gratis SFO til alle barn er også en velferdsreform. En familie med et barn i SFO sparer i gjennomsnitt 13 036 kroner i året med gratis SFO. Det er sosial utjevning i praksis! Gratis SFO gir mulighet til mer fysisk aktivitet, mer tid til praktisk læring og gratis og sunn skolemat til alle barn, avslutter Fredlund.


Les mer i nyhetssaker fra Innlandet

Les mer om hva vi mener om oppvekst her.