Læhkoe saemiej åålmegebiejjine!

Publisert av: E. Amundsen Publisert: 06. februar 2024
Oppdatert: 06. februar 2024
Lesetid: ca. 1 min
Gratulerer med samenes nasjonaldag!

6. februar feirer vi samenes nasjonaldag. I dag feires den med kaker og sang, og er for mange en viktig festdag. Samtidig er den en markering for å minnes det store politiske samemøtet som fant sted i Tråante/Trondheim i 1917. Her samlet samer seg på tvers av landegrenser for å løfte sine felles utfordringer knytta til blant annet beskyttelse av reindrifta og fornorskningspolitikken, og for å organisere seg for å imøtekomme disse utfordringene. Dette møtet er det viktige historiske bakteppet for hvorfor vi samles til feiring i dag, og en viktig grunn til hvorfor også gode allierte markerer den.

Som 2023 har vist tydelig fram, også til de av oss utenfor det samiske samfunnet, er det mange kamper forbundet med å være samisk. Kamp for å ta vare på språk og kultur, og kamp mot krefter som truer dem. Til og med kamp for at staten skal etterleve en dom avsagt i Høyesterett. En kamp som ennå står uavklart. Når man som folk står i mange kamper, blir feiringer som 6. februar viktige pusterom. Og for majoritetssamfunnet; en viktig mulighet til å vise sin støtte.

SV som politisk parti er bygget på den radikale, folkelige tradisjonen og kamper som har båret fram det norske demokratiet og velferdsstaten. Den samiske rettighetskampen er på den måten en del av vårt politiske prosjekt.

Vi gratulerer hjertelig med nasjonaldagen! Og fortsetter arbeidet for samiske rettigheter.

Les mer:

Les mer om SVs forslag på stortinget: