Marker 1. mai med SV i Innlandet.

Lokale arrangementer

Lokallagene holdt lokale markeringer, sendte ut informasjon til sine medlemmer og delte oppdateringer på sine Facebook-sider. Finn ditt lokallag her.

Elverum

Bekransning og tale ved SVs kommunestyrerepresentant Christina Beck Jørgensen kl. 12:00.

Hamar SV

Kransnedleggelse og tale ved SVs stortingsrepresentant Marian Hussein ved Arbeiderkvinnen ved Folkets Hus kl. 12:30. Hovedprogrammet starter kl. 14:00 og toget går kl. 14:30.

Lillehammer

Lillehammer SV har 1. mai-frokost for medlemmer og sympatisører. Hovedprogrammet starter i Søndre Park kl. 12:00. Innlandet SVs fylkesleder Anne Lise Fredlund holder appell rett etter kl. 12.

Løten

Medlemmer inviteres til 1. mai-frokost på Løten. Deretter markerer lokallaget dagen sammen med partifeller på Hamar.

Nord-Odal

Nord-Odal SV inviterer tradisjonell feiring på Trautskogen fra kl. 10.

Sel

Sel SV ønsker velkommen til åpent arrangement på Solvang ungdomshus fra kl. 13.00.

Stange

Stange SV inviterer til 1. mai på Folkets Hus på Tangen. Stortingsrepresentant Marian Hussein holder tale kl. 16. Medlemmer inviteres også til frokost i Refling Hages vei.

Søndre Land

Søndre Land SV inviterer til 1. mai i Hov. SVs kommunestyrerepresentant Helge Røyne holder appell.

Vestre Toten

Vestre Toten SV markerer dagen på Raufoss. Toget starter i Minneparken kl. 12:00, og går til «Haugen».

Vågå

Vågå SV ønsker velkommen til åpent arrangement i Galleri Ullinsvin fra kl. 18. Det blir musikkinnslag, taler og appeller med tema solidaritet over landegrenser.

Østre Toten

Østre Toten SV inviterer til arrangement på Skreia. Lokallagsleder Jørn Grøtberg holder appell.