Velkommen til møte i representantskapet og organisasjonsseminar 21. oktober. 

SVere fra hele Innlandet samles på Hamar for å stake ut kursen etter valget. 

I forbindelse med møte i representantskapet inviteres lokallagene også til organisasjonsseminar. Tematikk er valgkampevaluering og oppstartsarbeid for ny periode. Representantskapet skal også behandle innkomne uttalelser.

På denne siden finner du praktisk informasjon. Siden oppdateres fram mot samlingen.

Program

Det kan bli gjort justeringer i programmet, men samlingen varer fra kl. 10:30 til 16:00.

10:00 Kaffe, te og småprat
10:30 Møtestart
12:15 Lunsj
13:00 Programmet fortsetter
16:00 Avslutning

Om representantskapet

Innkalling og praktisk informasjon ble sendt til lokallaga i uke 38. Last ned 1. innkalling her.

2. innkalling ble sendt ut 12. oktober, og kan lastes ned her. Resterende sakspapirer ble sendt ut 20. oktober, og kan lastes ned her.

Frist for oppmelding av saker var 15. oktober.

Forslag og endringsforslag leveres i eget skjema:

Hvert lokallag representeres av én delegat i representantskapet, men kan melde på flere observatører med tale- og forslagsrett. 

Påmelding gjøres i eget skjema og gjelder for hele dagen. Påmeldingsfrist er 15. oktober. 

Saksliste

RS 001-22 Konstituering
RS 002-22 Evaluering valgkamp
RS 003-22 Uttalelser 
RS 004-22 Eventuelt

Uttalelser

Det har kommet inn en uttalelse 19. oktober. Forslaget legges på denne siden snart.

Om organisasjonsseminaret

I forbindelse med representantskapet inviteres lokallagene også til organisasjonsseminar.

Tema for seminaret er oppstart i kommunestyreperioden, både for de folkevalgte og for de tillitsvalgte i lokallaget. Sammen skal vi styrke organisasjonen for mer politisk gjennomslag. 

Det blir innledning ved Kristian Fjellanger, SVs valgkampsjef og leder av kampanjeavdelinga. 

Meld deg på her:

Praktisk informasjon

Møtet holdes på Frivilligsentralen Hamar, Torggata 73, 2317 Hamar. Dørene åpner kl. 10:00.

For å parkere nærmest mulig, still GPSen inn på Torggata 72 (parkering ved park) eller Grønnegata 83 (parkering ved PARK Gründerhus).

Det serveres enkel lunsj, og vi byr på kaffe og te gjennom dagen.

Møtet er gratis, og fylkeslaget dekker reisekostnader. Last ned reiseregning her.
Ta kontakt hvis du reiser kollektivt: innlandet@sv.no.