Representantskap

Om representantskapet

Representantskapet er fylkeslagets høyeste organ mellom årsmøtene. Representantskapet innkalles av fylkesstyret etter behov og minst en gang per år.

Representantskapet består av fylkesstyret og én representant fra hvert lokallag. I tillegg møter ledere av nettverk og fylkets folkevalgte med tale- og forslagsrett.
Representantskapsmøtene er åpne for alle øvrige medlemmer med tale- og forslagsrett.

Representantskap 2024

Det er ble holdtdigitalt møte i representantskapet 8. januar. Les mer her.

Representantskap 2023

Det ble holdt digitalt møte i representantskapet 4. desember. Les mer her.

Det ble holdt møte i representantskapet 21. oktober. Les mer her.

Representantskap 2022

Det ble holdt møte i representantskapet torsdag 24. mars. Her kan du laste ned 1. innkalling med saksliste.

Det ble også holdt møte i representantskapet 2. oktober.

Representantskap 2021

Det ble avholdt møte i Innlandet SVs representantskap tirsdag 19. oktober kl. 19:00.
Her kan du laste ned 1. innkalling med foreløpig saksliste, og her kan du laste ned 2. innkalling med sakspapirer.

Møte i Innlandet SVs representantskap søndag 13. juni ble avlyst.

Representantskap 2020

Det ble avholdt møte i Innlandet SVs representantskap lørdag 13. juni.

Her kan du laste ned 1. innkalling med foreløpig saksliste, og her er 2. innkalling med sakspapirer.

I forbindelse med møtet inviterte vi også alle medlemmer til nettmøte om SVs Grønn Ny Deal med Lars Haltbrekken.

Representantskap 19. oktober 2019

Innlandet SVs innkalte til møte i representantskapet lørdag 19. oktober kl. 11.00 – 14.00 på Lillehammer. Fra kl. 14.00 – 16.00 var det samling for kommunestyrerepresentanter (les mer lengre ned på siden).

Samling for kommunestyrerepresentanter

På samlingen ble det innledet om arbeidet som SV-politiker, budsjettprosess og samarbeid med administrasjonen. Etterpå fulgte gruppesamtaler der alle deltakerne fikk mulighet til å stille spørsmål, be om innspill og dele erfaringer. Gruppene kom fram til oppfølgingspunkter både til lokallaget og fylkeslaget for arbeid og oppfølging i tiden framover.

Målet var at alle skulle reise hjem med ny kunnskap og utvidet nettverk. Fylkeslaget vil også følge opp samlingen utover høsten og vinteren, blant annet med webinarer.

Vi oppfordret alle til å bruke dagen på å prate med andre SVere, og gjerne avtale møter i forkant: Bruk muligheten til å bli kjent med noen du ikke har pratet med før, knytt kontakt med andre folkevalgte og prate med noen som er i samme situasjon som deg.

Program

14.00 Åpning med kort info fra fylkeslaget
14.05 Erfaringsdeling – erfarne kommunestyrerepresentanter forteller
14.50 Gruppearbeid – fordelt på regioner
15.30 Oppsummering og avslutning

Representantskap 15. juni 2019

Her kan du laste ned referat fra møtet.

Innlandet SV innkalte til møte i representantskapet lørdag 15. juni kl. 15.00-17.30. Møtet ble avholdt på Stange rådhus.

Klikk her for å laste ned en PDF med alle sakspapirer, program for dagen og deltakerliste. Dette dokumentet ble printet og delt ut ved innsjekk.

Her finner du 2. innkalling med sakspapirer.
Her kan du lese 1. innkalling som ble sendt ut 15.5.

Fristen for endringsforslag til uttalelser (sak 03 og 04) var fredag 14. juni kl. 12.00. Fristen for å melde opp saker var 21. mai.