Delegatnøkkel 2024

Antall delegater for lokallag og Innlandet SU beregnes på medlemstall 31. desember 2023. Fylkesstyrets medlemmer har delegatrettigheter, mens fylkestingsgruppa og ledere av nettverk innkalles og møter med tale- og forslagsrett. Se §3.1 i fylkeslagets vedtekter.

 Betalende medlemmerAntall delegater
Innlandet SV955122
Alvdal SV52
Eidskog SV132
Elverum SV485
Gausdal SV92
Gjøvik SV607
Gran SV203
Hamar SV1117
Kongsvinger SV445
Lillehammer SV947
Løten SV243
Nord-Aurdal SV192
Nord-Odal SV334
Nordre Land SV374
Os SV152
Rendalen SV92
Ringsaker SV475
Sel SV192
Stange SV556
Stor-Elvdal SV132
Søndre Land SV273
Sør-Odal SV203
Tolga SV243
Trysil SV172
Tynset SV405
Vestre Toten SV182
Vågå SV283
Våler SV92
Østre Toten SV172
Øyer SV102
Øystre Slidre SV102
Åmot SV203
Innlandet SV *4011
   
Innlandet SU **7

* Antall medlemmer uten lokallag. Delegater er fylkesstyrets medlemmer. 
** Medlemstallet er ikke med i totalt antall for Innlandet SV