Fylkeslagets styringsdokumenter

Innlandet SV vedtok nytt arbeidsprogram med budsjett og fylkesvalgprogram på årsmøtet i februar 2023, og fylkesstyret har revidert rutiner og retningslinjer etter årsmøtet.