Fylkeslagets styringsdokumenter

Innlandet SV vedtok nytt arbeidsprogram med budsjett og endringer i vedtekter på årsmøtet 20. februar 2022.