Krever tiltak for å sikre sesongarbeidere til landbruket

Publisert av: Ukjent Publisert: 27. mars 2020
Oppdatert: 27. mars 2020
Lesetid: ca. 1 min
Uttalelse fra Innlandet SVs landbrukspolitiske utvalg

Norsk landbruk er helt avhengig av sesongarbeidere for å trygge matproduksjonen. Landbruket har sesongarbeidere fra andre land som kommer tilbake år etter år og som har opparbeidet lang erfaring og god kjennskap til gårdene de jobber på. Det er ikke uproblematisk for landbruket å måtte bruke uerfarne permitterte arbeidstakere fra andre yrkesgrupper, derfor må vi sikre tiltak som ivaretar behovet for arbeidskraft i landbruket generelt og for grønnsaksproduksjon spesielt.

Sesongarbeiderne er dessuten også rammet av krisen, og fortjener forutsigbarhet og inntekten som de har planlagt vil komme. Det er en selvfølge at de tilbys norske lønns- og arbeidsvilkår.

Samtidig må det legges til rette for at nordmenn som nå er permitterte, får mulighet til sesongarbeid i landbruket uten at det går ut over permitteringsvilkårene deres. I sommer vil det være færre enn vanlig som får jobb innen handel og reiseliv på grunn av koronakrisen. Da er det viktig at det legges til rette for at norsk ungdom kan få arbeid i landbruket. Også i krisetider i framtida vil det være verdifullt at vi har nordmenn som har kunnskap og vilje til å jobbe i landbruket.

Innlandet SV mener at det må utarbeides egne tiltak som sikrer sesongarbeidere til landbruket uten økt smittefare.

Her kan du lese mer om Innlandet SVs politikk.