Kutte, bygge og dele!

Publisert av: ingrid.fiskaa Publisert: 31. oktober 2020
Oppdatert: 29. november 2020
Lesetid: ca. 3 min
– Innlandet har fantastiske muligheter! For alt som lages av olje i dag, kan lages av tre i framtida, sa partileder Audun Lysbakken da han talte til folkemøte på Lillehammer onsdag kveld. Han holdt en flammende tale om håp, muligheter og solidaritet i krisetid.

Lysbakken fortalte tilhørerne om partiets helhetlige plan for framtida, som sørger for at utslippene kuttes, at folk har trygge jobber, at forskjellene går ned – en grønn samfunnsplan SV kaller «Grønn Ny Deal».

Små forskjeller og sterkt fellesskap

Folkemøtet ble arrangert av Lillehammer SV og Innlandet SV. Nesten 60 personer fra 10 kommuner fikk høre talen fra partilederen, et hjerteinnlegg fra Thea Kamfjord Eriksen og oppvisning fra ungdommene i Kulturhjerte.

Fylkesleder Anne Lise Fredlund, som ledet møtet, synes partilederen var i storform:
– Han viste retningen vi må ta for å oppnå en grønn omstilling som ikke bare gir raske klimakutt, men som også utvikler, bevarer og skaper arbeidsplasser. Samtidig som vi sørger for å ta vare på et Norge med små forskjeller og sterke fellesskap.

Fordeling og kommuneøkonomi

Lysbakken var i sin tale også opptatt av at skattesystemet må bidra til bedre fordeling av makt og rikdom:
– Det gjøres stadig små og store kutt i velferden som er så viktig for oss alle. Som når Lillehammer kommune nå står ovenfor kjempeutfordringer med økonomien sin. For det er en sammenheng mellom rikdommen hos noen få og pengemangelen for velferden.

At SV-lederen trakk fram kommuneøkonomi i sin tale gledet Mizanur Rahaman, som er kommunestyrerepresentant i Lillehammer og fylkesstyremedlem i Innlandet SV:
– Statsbudsjettet for 2021 er ikke beroligende lesning for oss kommunepolitikere. Kommunestyrene står foran en krevende jobb når neste års budsjett skal behandles før jul. Kommunene har vært presset økonomisk i lang tid, men vi ser at situasjonen blir enda verre i året som kommer. Samtidig får kommunene stadig mer å gjøre, mens overføringene fra staten ikke står i stil med oppgavene.

Fylkesleder Fredlund mener kommunene må sikres større bevilgninger i statsbudsjettet enn det regjeringen foreslår:
– Kommunene må få skikkelige økonomiske rammer for å ikke måtte kutte i viktige oppgaver, som helsetjenester, skoletilbud, barnehageplasser, renovasjon og sosialhjelp – ikke en sulteforing slik regjeringa har lagt opp til i sitt forslag til statsbudsjett. Samtidig må kommunene få trygghet om at de kompenseres fullt ut for virkningene av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter for hele perioden koronapandemien pågår.

Grønn samfunnsplan

SV vil lede klimakampen ved å kutte utslipp, skrinlegge planer for ny oljeleting og bygge opp grønne næringer.

Partilederen pekte spesielt på mulighetene for bioøkonomi og bioindustri:
– Innlandet har fantastiske muligheter! Alt som lages av svart karbon i dag, kan lages av grønt karbon i framtiden, sa Lysbakken i sin tale.

Han la også vekt på arbeidsplassene som skal skapes i den grønne omstillingen:
– Vi må ikke tro eller akseptere at det er en motsetning mellom klima og arbeid. Tvert imot – det er nå vi skal bygge landet! Det er nå vi skal sette i gang en politikk for å sørge for at vi ikke bare får utslippene ned, men at vi har arbeid, industri og inntekter i framtiden.

Ny regjering med rødgrønn retning

SVerne er klare for å få skiftet ut den blåblå regjeringen og fikse de usosiale kuttene:
– Nå gleder jeg meg til å drive valgkamp! Vi må legge vekt på mer foredling og produksjon av kvalitetsprodukter i Innlandet, offentlig kontroll over naturressursene og sørge for at kommunene har god nok økonomi til å holde vårt felles sikkerhetsnett vedlike. Da må vi ha en ny regjering, en ny rødgrønn retning, sa fylkesleder Fredlund når de avsluttet møte.


I forbindelse med folkemøtet skrev partilederen en kronikk sammen med lokallagsleder i Lillehammer SV og fylkesleder i Innlandet SV: Rettferdighet i krisetid