Tar stilling til Innlandet på årsmøtet

Publisert av: elisabethamundsen Publisert: 08. februar 2022
Oppdatert: 08. februar 2022
Lesetid: ca. 2 min
SV tar stilling til Innlandets framtid på årsmøtet 20. februar, tre dager etter resultatet av folkeavstemningen er klar og tre dager før fylkestinget tar sin avgjørelse.

– SV har hele tiden vært opptatt av at innbyggerne skal få si sin mening om regionreformen og fylkessammenslåinga. Nå er den rådgivende folkeavstemminga et faktum, og jeg ser fram til debatten om regionreformen på årsmøtet hvor Innlandet SV skal avklare sitt syn, sier fylkesleder Anne Lise Fredlund.

Årsmøtet skal også behandle fylkeslagets arbeidsplan, retningslinjer for nominasjon og velge tillitsvalgte. Les mer om årsmøtet her.

Dagens fylkeshus.

Videreutvikling eller oppløsning av Innlandet

SV var blant initiativtakerne til folkeavstemningen som gjennomføres i Innlandet i februar, og det er lagt opp til bred behandling i organisasjonen før fylkeslaget tar sin avgjørelse. 
– Det har vært viktig for oss at folkevalgte og tillitsvalgte har bidratt til saklig dialog og konstruktiv debatt. Vi har oppfordret alle til å delta i ordskiftet med sine standpunkter, forteller Fredlund.

Fylkeslederen ser også fram til at debatten kan dreies tilbake til hva fylkeskommunen skal være. Hun mener det bør handle om hva det vil si å være en moderne, framtidsretta og fleksibel organisasjon, og hvordan Innlandet kan komme dit.
– Vi må ha et fylke som evner å være fleksible og kreative i møte med utfordringer vi har. Et fylke som har selvtillit på egne vegne og alle kommunene i møte med framtida. Vi må ha en fylkeskommune som sørger for å være til stede i hele fylket, som deler kompetanse og kunnskap og som feirer felles framgang. 

Fredlund ivrer for en satelittbasert fylkeskommunal administrasjon, der den fylkeskommunale tverrfaglige kompetansen for næringsliv, kommuner og folk er til stede ute i regionene.
– En slik tilstedeværelse kan gi oss tryggere fylkesveger med bedre vedlikehold, en videregående opplæring i takt med regionalt næringslivs behov, oppfølging av tannhelse for barn, ungdom og eldre, utvikling av kultur basert på lokale kreativ kompetanse, direkte veiledning og samhandling mellom forvaltningsnivåene på planarbeid bare for å nevne noe. 

– Kanskje kan vi til og med gjennom innlandstrafikk ha mulighet til å sette inn den ene bussen i en periode om sommeren til og fra den lokale badestranda eller fra et lokalt knutepunkt til den mest populære turstien, sier Fredlund.

Planer og valg 

På årsmøtet skal fylkeslaget også vedta planer for mellomvalgåret og velge sine tillitsvalgte som skal gjennomføre vedtakene. 
– Vi er glade for å kunne innstille på et kompetent styre med kandidater som vil gjøre en god jobb for Innlandet SV. Styret har en sammensetning som ivaretar god balanse i geografi, kjønn og alder, sier valgkomiteens leder Mizanur Rahaman.

Valgkomiteen innstiller på at sittende arbeidsutvalg fortsetter ledelsen av fylkeslaget, med Anne Lise Fredlund som leder for sitt tredje år på rad. Amund R. Heggelund er innstilt som nestleder og Dag Øystein Alfheim som AU-medlem.
– Fredlund er dyktig og kunnskapsrik, og har som fylkesleder gjennom de siste årene bidratt til å styrke Innlandet SV. Hun har den nødvendige organisatoriske og politiske erfaring som trengs, og er den rette kandidaten til å lede organisasjonen framover, forteller Rahaman. 

Fredlund er klar for å fortsette arbeidet: 
– Det er hyggelig å bli innstilt gjenvalgt som fylkesleder og landsstyrerepresentant. Jeg er klar og motivert til å fortsatt lede Innlandet SV i kampen for klima, natur, miljø og sosial rettferdighet. 

Last ned hele innstillingen her

Innstilt arbeidsutvalg. Fra venstre: Dag Øystein Alfheim, Anne Lise Fredlund og Amund R. Heggelund.