Vedtak om fylkeslag og fylke

Publisert av: elisabethamundsen Publisert: 21. februar 2022
Oppdatert: 21. februar 2022
Lesetid: ca. 3 min

Årsmøtet mener at Innlandet skal oppløses, og at Hedmark og Oppland gjenopprettes. 
– Folkeavstemminga veier tungt, men vi har også sett på medarbeiderundersøkelsen og høringsrunden. Dette er et kunnskapsgrunnlag som vi vil benytte aktivt i den videre utviklingen av fylkeskommunen, sier fylkesleder Anne Lise Fredlund.

Brosjyre sendt ut til innbyggere i Innlandet i forkant av folkeavstemningen.

Fredlund ble gjenvalgt som fylkesleder for tredje gang, og får med seg et fylkesstyre på ti. For første gang har fylkeslaget valgt ledere og nestledere av nettverk. Årsmøtet behandlet også fylkeslagets arbeidsplan, budsjett og retningslinjer for nominasjon, og valgte landsstyrerepresentanter, valgkomite og nominasjonskomite.

Vil splitte Innlandet

Årsmøtet hadde en bred debatt med mange innlegg om hvorvidt Innlandet skulle videreføres eller oppløses før vedtaket ble gjort. 
– Fram mot vedtaket har det vært viktig for oss at folkevalgte og tillitsvalgte har bidratt til saklig dialog og konstruktiv debatt. Vi har oppfordret alle til å delta i ordskiftet med sine standpunkter, forteller Fredlund.

Når vedtaket er gjort av årsmøtet, er neste steg behandlingen i Innlandet fylkesting onsdag 23. februar. Uansett utfall i fylkestinget vil det neste året preges av flere debatter om fylkeskommunen og fylkespolitikk, mener Fredlund.
– Framover skal vi diskutere både hvor vi er og hva vi vil. SVerne i Innlandet skal bruke året som kommer på å videreutvikle politikken vår for å drive god distriktspolitisk utvikling både i fylkeslaget og lokallaga.

Nye tillitsvalgte og nettverk

Gjenvalgt AU, her fra et møte i oktober 2021. Fra Venstre: Nestleder Amund R. Heggelund, fylkesleder Anne Lise Fredlund og AU-medlem Dag Øystein Alfheim

Det ble valgt til sammen 31 tillitsvalgte til verv i fylkeslaget, noen med lang erfaring og andre med nye perspektiver. Fylkesstyret har fått tre mål fra årsmøtet som skal prioriteres i året som kommer.
– Vi skal jobbe for at SV får økt politisk gjennomslag, for å styrke og samle organisasjonen, og vi skal klargjøre organisasjonen for valgkampen som kommer i 2023. Jeg ser fram til første samling i mars der vi skal legge grunnlaget for fylkesstyrets arbeid, sier Fredlund. 

De nye nettverkene skal bidra til intern debatt og kunnskapsspredning, og for å bringe temaer fra sine fagområder inn i fylkesstyret. Det er samtidig en ny mulighet for SV-medlemmer som er opptatt av et politisk område eller en sak å engasjere seg i fylkeslaget sammen med likesinnede. 
– Vi håper det vil gi flere av medlemmene våre lyst til å bringe sitt engasjement og sin kompetanse inn i partiet. Det blir spennende å se hvordan nettverkene kan bidra til utvikling av både politikk og organisasjon, sier Fredlund.

Vårslepp

I mai samles fylkeslaget til årsmøtets del 2 på Lillehammer, med to dager fulle av politisk påfyll og felles funderinger. Til slutt skal møtet vedta uttalelser om temaene som har vært på programmet. 
– Jeg er spent på forslag, innspill og ønsker i forkant, og gleder meg til å kunne samle hele organisasjonen til politisk verksted. Vi skal legge til rette for gode drøftinger etter spennende innledninger både fra eget parti og gjester. Det blir også viktig med tid til de uformelle samtalene etter alt for lang tid med digitale møter, avslutter Fredlund. 

– – –

Disse ble valgt på årsmøtet:

Fylkesstyret

Arbeidsutvalget

Fylkesstyremedlemmer

Varamedlemmer

Landsstyrerepresentanter

Nettverk

Fagpolitikk

Helsepolitikk

Kultur og utdanning

Landbruks- og næringspolitikk

Likestilling og mangfold

Natur-, miljø- og klimapolitikk

Samferdselspolitikk

Valgkomite

Nominasjonskomite