SV mener: Norge trenger bonden

Publisert av: E. Amundsen Publisert: 27. mars 2022
Oppdatert: 27. mars 2022
Lesetid: ca. 3 min
Innlandet SV foreslo en kraftfull uttalelse om landbruk som ble vedtatt av SVs landsstyre søndag. Med seks klare krav legger den opp til en offensiv landbrukspolitikk og gir en tydelig forventning til regjeringa om årets jordbruksoppgjør.

– Landets sjølbergingsgrad avhenger av at landbruksnæringa har gode vilkår. For SV er det selvsagt at landbruksnæringa må få strakstiltak for å berge seg økonomisk i inneværende sesong, sier Anne Lise Fredlund, fylkesleder og landsstyremedlem.  

Hun er fornøyd med at det langsiktige arbeidet i fylkeslaget får støtte fra landsstyret, og at partiet setter landbrukspolitikk høyere på agendaen.  
– SV står for en alternativ retning for landbruket. En retning hvor de siste årenes volumsjuke og bondekanibalisme ikke har plass. Det er flott at vi samlet kan være så tydelige på at den sterke sentraliseringa i næringa må snu og at tilskuddsordningene må vris fra volum og over på god agronomi på areal i drift. 

Innlandet SVs landsstyrerepresentanter: Amund R. Heggelund og Anne Lise Fredlund.

Mer lønnsomt landbruk 

SV mener at bøndene må få bedre betalt for den viktige jobben de gjør og sikres inntekter som gjør at de både ønsker å fortsette og har råd til nødvendige investeringer. Og det er ingen tid å miste. 
– Vi må sikre at bøndene stoler på de politiske garantiene og tør å sette spaden i jorda når  våronna begynner, sier Amund R. Heggelund, nestleder i fylket og landsstyremedlem. 

Norsk matproduksjon handler om både matsikkerhet, beredskap, arbeidsplasser og fortsatt spredt bosetting.  
– For oss er det helt sentrale elementer som må være på plass i et godt og trygt samfunn å bo i, avslutter Heggelund.  

Her er hele uttalelsen som ble vedtatt av landsstyret 27. mars:

Norge trenger bonden

Landbrukets samfunnsoppdrag står i fare for å ikke kunne løses. Bøndene må få bedre betalt for den viktige jobben de gjør og sikres inntekter som gjør at de både ønsker å fortsette og har råd til nødvendige investeringer. Regjeringa må sikre dette i årets og i framtidige jordbruksoppgjør. 

Den kraftige prisøkningen på strøm, gjødsel og andre innsatsfaktorer har gjort at en hel næring er i økonomisk krise. Om det ikke gjøres drastiske grep vil det komme et stort volumfall i norskproduserte matvarer og flere bønder vil slutte. Det vil minske Norges selvbergingsgrad dramatisk og gjøre oss mer avhengig av import. 

Produksjon av matkorn er mer krevende enn å dyrke korn til for. Prisen på kunstgjødsel, diesel og strøm fører til at bonden tyr til enklere kornslag å dyrke, produksjoner som gir lavere risiko for tap og har rimeligere innsatsfaktorer. Våronna starter om få uker, strakstiltakene bøndene trenger for å sats på matkorn må komme nå. Det er ikke tid til å vente på jordbruksoppgjøret.  

En lav selvbergingsgrad kombinert med klimaendringer, krig og store globale sjukdomsutbrudd har vesentlig påvirkning på norsk forsyningssikkerhet. Konsekvensen er en svakere nasjonal beredskap og selvforsyning. 

Gjentagende røde tall kan før til utbrenthet, angst og depresjon for de som står i det. Som i alle yrker kan psykisk uhelse gi manglende evne til å gjennomføre arbeidsdagen. I landbruket kan resultere blant annet i manglende dyrevelferd. 

Den sterke sentraliseringen av landbruket, der eiendom og inntekter blir fordelt på stadig færre hender, må snu. De siste års endring av produksjonstak har fått har fått markedet i ubalanse og presser mindre bruk ut av næringa. SV sitt mål er å stoppe nedgangen i antatt gårdsbruk. Det bør være minst like mange gårdsbruk i aktiv drift ved slutten av stortingsperioden som ved inngang til den. 

Det er viktig for SV å legge til rette for landbruksnæringa slik at vi har en god selvbergingsgrad med ei næring som produserer mat på norske areal i hele landet. Skal vi klare dette må bonden få trygghet og forutsigbarhet for både inntekt og investering. I 2021 foreslo vi en forpliktende opptrappingsplan over fire år for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre i samfunnet. Vi mener alvor. SV forventer at det nå ligger penger til å dekke ¼-del av inntektsgapet i dette jordbruksoppgjøret. 

SV krever at: