Staten må ta ansvar

Publisert av: E. Amundsen Publisert: 24. september 2022
Oppdatert: 24. september 2022
Lesetid: ca. 2 min
Etter kollapsen av Tretten bru 15. august, stengte Statens Vegvesen 14 lignende trebruer. Det pågår nå et stort arbeid med å sikre at alle bruene er trygge å kjøre på. SV krever at staten tar ansvaret.

Fylkesutvalgsmedlem Bjørnar Tollan Jordet er krystallklar i sitt krav etter at Statens Vegvesen denne uka meldte at det er funnet mulige feil og mangler ved Norsenga bru og Flisa bru. Vegvesenet melder at dette kan gjelde flere av de andre stengte bruene. 
– Det er helt klart at staten som har hatt ansvaret for godkjenning av bruene, må ta ansvar for eventuelle feil og mangler ved Tretten bru og de andre 14 sammenlignbare bruene, sier Tollan Jordet.

Bjørnar Tollan Jordet representerer SV i fylkesutvalget.

Innlandet fylkeskommune beregner at en ny Tretten bru kan komme til å koste 200 millioner, og at kostnadsramma totalt for opprydding av gammel bru, midlertidig løsning og ny bru kommer på omtrent 300 millioner. Statssekretær Gundersen (Ap) avslo kontant fylkeskommunens forespørsel om hjelp til å klare regninga i Gudbrandsdølen Dagningen 19.9
– Det statssekretæren kaller investering i ny bru er en direkte konsekvens av kollapsen. Det er ikke mulig å oppfatte Gundersens respons på fylkeskommunens spørsmål om hjelp som noe annet enn et forsøk fra regjeringa på å løpe fra både ansvar og regning, sier Tollan Jordet og fortsetter;

– Når vi nå får servert nyheten om at det er funnet mulige feil og mangler for to av bruene, og at det kan gjelde enda flere, må det være åpenbart for alle, også regjeringa, at staten har ansvaret for kostnadene med utbedring av feil og mangler som Vegdirektoratet har oversett i sine tidligere godkjenninger. 

Innlandet SV vil nå løfte saken inn til Stortinget for å sikre at Tretten bru og sikring av andre tilsvarende bruer blir et tema i forhandlingene om statsbudsjett, og at staten ikke løper fra sitt ansvar. 
– Om kostnadene for ny bru på Tretten og utbedring av de andre bruene blir plassert i fylkeskommunen, vil vi ikke ha evne til å gjøre nødvendige utbedringer av øvrig veinett, og etterslepet på vedlikehold av fylkesveier vil øke dramatisk, avslutter Tollan Jordet.