SV vil gjøre hverdagen i Innlandet bedre og enklere

Publisert av: E. Amundsen Publisert: 12. mai 2023
Oppdatert: 12. mai 2023
Lesetid: ca. 2 min
SV vil bruke de økte inntektene til å satse på fylkesveg, kollektiv, utdanning og kultur. – Det er ikke mangel på gode saker i Innlandet, så vi må prioritere klokt, sier SVs fylkesleder Anne Lise Fredlund.

Økte inntekter til store oppgaver

Regjeringen har foreslått nytt inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner i kommuneproposisjonen for 2024.
– Forslaget til nytt inntektssystem er mer rettferdig enn hva det har vært tidligere. Innlandet har kanskje ikke flest folk, men vi har mest fylkesveg, er 10 % større enn Danmark og planer om å lede an i det grønne skiftet. Også i Innlandet skal folk være trygge på at de får den hjelpa de har rett på når de trenger det, mener Fredlund.

Men selv om inntektene økes, er det ikke penger til alt. 
– 150 millioner ekstra er en god sum med penger, men det er klart at det fortsatt må prioriteres innenfor fylkeskommunens ansvarsområde, sier fylkeslederen.

Saken fortsetter under bildet.

Fredlund og SV mener at de økte inntektene må brukes på fylkesveg, kollektiv, utdanning og kultur.

Fylkesveg og kollektivtrafikk

SV og Fredlund vil prioritere fylkesvegene i det store og spredtbebygde fylket:
– Som landets største vegeier ved siden av staten er det åpenbart at en andel av dette må gå til å bedre fylkesvegnettet. For eksempel bør vi gjøre et større arbeid for å sikre at fylkesveger som også fungerer som skoleveg er trafikksikre med god framkommelighet for myke trafikanter.

Kollektivtrafikken er også en viktig del av infrastrukturen i Innlandet.
– Vi i SV vil fortsette satsningen på kollektivtrafikk, så det kan bli et reelt alternativ til bilen for flere. Da må vi ikke bare opprettholde, men videreutvikle tilbudet med mer fleksibilitet og bedre samordning, sier Fredlund.

Utdanning og kultur

Samtidig vil utdanning og kompetanse bli styrket om SVeren får det som hun vil. 
– Den største ressursen Innlandet har er alle menneskene som bor her. Vi må satse videre på gode utdanningsmuligheter, både innen fagopplæring, desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning, sier Fredlund. 

SV vil også bruke det økte fylkeskommunale budsjettet til å gi økte rammer for kultur:
– Folk i Innlandet skal ha mulighet til å oppleve kunst og kultur av høy kvalitet i nærmiljøet. Kultur gir livskvalitet og glede gjennom hele livet, og skaper fellesskap. Ved å satse på kultur i hele fylket, bidrar vi til trivsel i lokalbefolkningen og kan få flere til å ønske å bosette seg i distriktene. 

Innlandet fylkeskommune, Hamar.